Nieuw, verwarmings elementen (Patroon) standaard maar ook klant specifiek.

Vragen? neem dan contact op één van onze product specialisten via telefoon 0172493141 of vul formulier in onderaan deze pagina.

Wilt u meer weten over deze product groep neem dan contact op middels telefoonnummer 0172 493141 of vul de vraag in onderstaand formulier in.

 

Leuk project waarin Tempco-sensors/Lamtec een rol in speelt .

 

Nedmag wil fabriek laten draaien op waterstof – eerste stappen gezet

Engineering

 

 

Nedmag uit Veendam heeft de ambitie om waterstof in te zetten als brandstof. Het werkt daarvoor samen met een aantal partners.

Productielocatie Nedmag, Veendam (foto: Nedmag)

Bij Nedmag in Veendam wordt magnesiumzout verwerkt met behulp van hoge temperatuurprocessen. Het bedrijf gaat dit jaar nog een pilot uitvoeren, die onderdeel is van een groter tweejarig internationaal onderzoeksproject. Er wordt een verbrandingsproces ontwikkeld op industriële schaal, waarbij op elk moment aardgas en waterstof in iedere gewenste verhouding kan worden verbrand. De betrouwbaarheid en capaciteit van de installatie blijven hetzelfde en ook de stikstofuitstoot (NOx) blijft binnen de norm.

Planning

Op dit moment zijn de voorbereidende werkzaamheden voor het project in volle gang. Na deze fase volgt het bouwen van een proefopstelling en het verder optimaliseren van de installatie. Eind 2020 zullen de eerste praktijktesten worden uitgevoerd waarbij de installatie zal draaien op waterstof.

Samen met partners

Het geschikt maken van een installatie voor het verbranden van waterstof is niet eenvoudig. Daarom werkt Nedmag samen met meerdere partners:  DNV GL, Monarch, Weishaupt en Tempco/Lamtec. Op termijn wordt het mogelijk om waterstof af te nemen van EnergyStock en ook zij stellen hun opgedane kennis met waterstof(installaties) ter beschikking. klik op link Tempco/Lamtec voor het  interessante bericht.

Waterstof industrieconsortium

Nedmag neemt deel aan het Waterstof industrieconsortium samen met 29 andere private en publieke partners over de gehele waterstof waardeketen (zoals industriële eindgebruikers, technologieleveranciers, brandstofleveranciers en handelaren, gastransportbedrijven, kennisinstituten en Nederlandse overheid). Onder leiding van Celsian en DNV GL is een internationaal industrieconsortium opgezet met als doel verbrandingstechnologie te ontwikkelen voor een geleidelijke overgang van aardgas naar waterstof. Daarmee levert dit onderzoeksprogramma een belangrijke bouwsteen voor het uitrollen van de duurzame waterstof waardeketen. Op dit moment wordt de basis gelegd in de laboratoria van DNV GL in Groningen. Daarnaast wordt het project uitgebreid met een velddemonstratie – de pilot bij Nedmag – waarbij de nieuwe technologie wordt geïntegreerd in de industriële productieprocessen.

Bestaande technologie nog niet marktrijp

Projectleider van het Waterstof industrieconsortium Sander Gersen (DNV GL) over de technologie: “Ondanks de grote interesse en de evidente voordelen van waterstof als schone brandstof in de hoge-temperatuur industrie is, opvallend genoeg, de bestaande technologie nog niet markt gereed. Het programma heeft als ambitie binnen twee jaar nieuwe branderconcepten beschikbaar te hebben”. Daarbij worden drie belangrijke uitgangpunten gehanteerd. Ten eerste is het bij de omschakeling van aardgas naar waterstof van cruciaal belang dat de productkwaliteit niet aangetast wordt. Daarom is er in de eerste fase van het onderzoek veel aandacht voor het begrijpen van de warmteoverdracht van de waterstofvlam naar het product. Ten tweede is het belangrijk om tijdens de transitie te beschikken over voldoende leveringszekerheid – m.a.w. men wil altijd terug kunnen schakelen op aardgas. Tenslotte dient de oplossing relatief eenvoudig en kostenefficiënt ingepast te kunnen worden in bestaande installaties en te voldoen aan vigerende wetgeving op het gebied van emissies, veiligheid en energie-efficiency.

De voorgestelde oplossing om de ‘koolstofintensiteit’ van het industriële energieverbruik te verlagen, bouwt voort op het recent door DNV GL in samenwerking met Zantingh ontwikkelde “meegroei” branderconcept. Waar een traditionele brander uitsluitend geschikt is voor 100% aardgas kan de “meegroeibrander” elke mix van aardgas waterstof aan. Een installatie uitgerust met dit nieuwe branderconcept is voorbereid op elke verandering in de aardgas/waterstof mix die in de komende jaren wordt aangeboden met behoud van veiligheid, bedrijfszekerheid en lage emissies.

 

 

Nieuw: een lijn met signaal omvormers en digitale uitlezingen en regelingen  voor temperatuur maar ook andere proces ingangen zoals flow,tellers, frequentie etc. vragen? vul formulier rechts in of neem contact op et één van onze product specialisten via tel  +31(0)172493141

TEMPCO ook voor Kabel en kabelconfectie.

25 aderige extensionkabel type K 

Aluminium folie als afscherming

Halogeen vrij 

700 meter voor weer een tevreden klant